Laikraščiuose vienintelė teisybė, kuria galima pasitikėti, yra reklamos
TOMAS DŽEFERSONAS
 

 

Tai viena iš pagrindinių kontoros veiklos sričių, apimanti platų teikiamų paslaugų, susijusių su verslo, komerciniais santykiais, įmonių veikla, spektrą. Konsultuojame visais versle, ūkinėje-komercinėje veikloje kylančiais teisiniais klausimais, rengiame būtinų teisinių dokumentų (sutarčių ir kt.) projektus, atliekame pateiktų dokumentų teisinį įvertinimą, prireikus atstovaujame teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose nagrinėjant kilusius ginčus tarp verslo kontrahentų ir patnerių, ar ginčuose su verslo priežiūrą vykdančiomis valstybės ir savivaldos institucijomis. Taip pat teikiame visas būtinas teisinės paslaugas steigiant, įsigijant, jungiant, atidalijant, pertvarkant, ar likviduojant įmones, įsigyjant, ar perleidžiant akcijas (įmonių kapitalo dalis, pajus), keičiant įmonės valdymo struktūrą, steigimo dokumentus, buveinės vietą, pavadinimą, valdymo organus, ar atskirus jų narius.

 

 

Prireikus, patarsime visais teisiniais klausimais, kilusiais dėl įmonės nemokumo bei suteiksime visas būtinas teisines paslaugas teikiant pareiškimą dėl įmonės bankroto, bankroto bylos iškėlimo ir nagrinėjimo procese.

Turime reikiamos patirties bei galime atstovauti bankroto bylos iškėlimo ir nagrinėjimo procese tiek pačią bankrutuojančią įmonę, tiek įmonės kreditorius, tiek bankrutuojančios įmonės administratorių.

 

 

Statybų teisė – viena iš prioritetinių kontoros specializacijų. Esame sukaupę didelę patirtį teikiant platų teisinių paslaugų spektrą statytojams, rangovams, projektuotojams, statybos techninės priežiūros subjektams, pirkėjams tiek pačiame statybos procese, tiek nagrinėjant ginčus ir bylas, kylančias iš statybos teisinių santykių. Konsultuojame visais būtinais pasirengimo statybai, projektavimo, statybos proceso, priežiūros, kokybės, atitikties, garantijų, statinių naudojimo teisiniais klausimais, rengiame sutarčių ir kitų reikiamų teisinių dokumentų projektus, pateikiame dokumentų teisinį įvertinimą, prireikus – atstovaujame ginčuose ir bylose, kylančiose iš statybos teisinių santykių visus statybos proceso dalyvius, statinių naudotojus.

 

 

Konsultuojame ir teikiame visas būtinas teisines paslaugas žemės, statinių bei kitokio nekilnojamojo turto statuso, formavimo, registravimo, sandorių (sutarčių), teritorijų planavimo bendraisiais ir procesiniais klausimais.

Prireikus, atstovaujame teisme ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose tokio pobūdžio bylose.

 

 

Konsultuojame ir teikiame visas būtinas teisines paslaugas nuosavybės, savininko teisių apsaugos ir gynimo, atskirų turtinių teisių į daiktą (valdymo, naudojimosi, disponavimo), turtinių teisių suvaržymo (servitutas, uzufruktas, įkeitimas, hipoteka, areštas ir kt.) ir kitais nuosavybės bei daiktinės teisės klausimais.

Prireikus, atstovaujame teisme ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose tokio pobūdžio bylose.

 

 

Konsultuojame įvairių sutarčių (pirkimo-pardavimo, mainų, dovanojimo, nuomos, lizingo, rangos, paslaugų teikimo, pervežimų, pasaugos, paskolos, jungtinės veiklos ir kt.) sudarymo, aiškinimo ir vykdymo klausimais, bendraisiais sutarčių ir prievolių teisės klausimais. Rengiame sutarčių projektus, pateikiame sutarčių teisinį įvertinimą. Atstovaujame bylose ir kituose teisiniuose procesuose, kylančiuose iš sutartinių teisinių santykių.

 

 

Konsultuojame sutuoktinių tarpusavio teisinių ir turtinių santykių, vaikų teisių apsaugos, išlaikymo, įvaikinimo, globos ir rūpybos, santuokos nutraukimo, turto padalinimo bei visais kitais šeimos teisės klausimais, rengiame būtinų teisinių dokumentų (vedybų sutarties, sutuoktinių susitarimo dėl santuokos nutraukimo, pareiškimo teismui dėl santuokos nuraukimo vieno iš sutuoktinių prašymu, ieškinių dėl išlaikymo priteisimo, turto padalinimo ir kt.) projektus, pateikiame dokumentų teisinį įvertinimą, atstovaujame bylose, kylančiose iš šeimos teisinių bei turtinių santykių.

 

 

Konsultuojame skolų išieškojimo klausimais, kreditoriaus ir skolininko teisinių santykių, bendraisiais prievolinės teisės klausimais, pateikiame skolos išieškojimo teisinių galimybių įvertinimą, esant galimybei, pasiūlome alternatyvius teisėtus būdus skolai išieškoti, surinkę informaciją iš viešų šaltinių pateikiame skolininko turtinės padėties įvertinimą*. Atstovaujame derybose, bylose ir kituose teisiniuose procesuose dėl skolų išieškojimo.

 

*ši paslauga teikiama tik sudarius rašytinę teisinių paslaugų sutartį.

 

 

Atstovaujame klientus civilinio, administracinio pobūdžio ginčuose ir bylose, kylančiose iš teisinių santykių, kurių sferoje teikiame teisines paslaugas (žr. kitas nuorodas).

Be to, susitarus, taip pat atstovaujame klientus administracinių teisės pažeidimų, baudžiamosiose bylose. Rengiame visus būtinus bylinėjimosi procese procesinius dokumentus (ieškinius, priešieškinius, atsiliepimus, dublikus, triplikus, skundus, pareiškimus ir kt.) Šias teisines paslaugas teikiame visuose teismuose ir visose bylos nagrinėjimo instancijose: pirmos instancijos teismuose (apylinkių, apygardų teismuose, apygardų administraciniuose teismuose), apeliacinės instancijos teismuose (apygardų teismuose, Lietuvos apeliaciniame teisme, Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme), Lietuvos Aukščiausiame Teisme (kasacinė bylos nagrinėjimo instancija).

Teikiame teisines paslaugas ir rengiame būtinus dokumentus proceso atnaujinimo bylose procese, atstovaujame tokio pobūdžio bylose.

Visada pirmiausiai stengiamės išsiaiškinti kliento poreikius ir tikslus bei atrasti ir pasiūlyti klientui alternatyvius, pigesnius bei greitesnius ginčų sprendimo būdus nei teisminis bylų nagrinėjimas. Be to, atsižvelgiant į ilgametę bylinėjimosi patirtį, visada pirmiausiai pasiūlysime bandyti išspręsti visus ginčus ir bylas taikiai (jei tai įmanoma ir kliento interesai iš esmės nenukentės) bei suteiksime visas būtinas teisines paslaugas bandant taikiai išspręsti/sureguliuoti kilusį ginčą.

Pagrindinis tikslas, kurio siekiame atstovaudami bylose bei kituose ginčų procesuose: didžiausia nauda klientui kuo mažesnėmis kliento sąnaudomis.

 

 

  • ♦ Konsultuojame baudžiamosios teisės klausimais, giname bei atstovaujame baudžiamose bylose
  • ♦ Konsultuojame darbuotojus ir darbdavius darbo teisės klausimais, atstovaujame darbo ginčuose ir bylose, kylančiose iš darbo teisinių santykių
  • ♦ Konsultuojame draudėjus ir draudikus draudimo teisinių santykių klausimais, atstovaujame draudimo ginčuose ir bylose
  • ♦ Teikiame konsultacijas mokesčių klausimais, atstovaujame mokestiniuose ginčuose
  • ♦ Konsultuojame paveldėjimo klausimais, rengiame būtinus dokumentus, pateikiame dokumentų (testamentų, paveldėjimo teisės liudijimų ir kt.) teisinį įvertinimą, atstovaujame palikimo priėmimo (paveldėjimo) įforminimo procese, o taip pat (prireikus) – tokio pobūdžio bylose teisme
  • ♦ Konsultuojame vartotojų teisių apsaugos ir gynimo klausimais, atstovaujame tokio pobūdžio bylose